Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Ατομική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων
 • Οικογενειακή Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Δραστηριότητες με έμφαση στην Πρόληψη της Ψυχικής Υγείας και την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής στην Οικογένεια
    • Ομάδες εκπαίδευσης και στήριξης γονέων
    • Ανοιχτές Δωρεάν Διαλέξεις για Γονείς
    • Βιωματικά εργαστήρια ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά και εφήβους
    • Ομάδες επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Διαλέξεις
  για Επαγγελματίες Ψυχικής & Σωματικής Υγείας, Παιδαγωγούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες με θέματα σχετικά με το παιδί και την οικογένεια
 • Ομάδες Στήριξης Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγών και Επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά, εφήβους και οικογένειες

Related posts

Leave a Reply