Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Διαλέξεις

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Διαλέξεις

Αφορούν επαγγελματίες ή/και εκπαιδευόμενους στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής και σωματικής υγείας, παιδαγωγούς, κοινωνικούς επιστήμονες και γενικότερα όσους εργάζονται με το παιδί και την οικογένεια. Κάποια σεμινάρια και διαλέξεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Related posts

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Σε κάθε περίπτωση η στήριξη και η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική πορεία...

Posted