Ομάδες στήριξης επαγγελματιών

Ομάδες στήριξης επαγγελματιών

Η επαφή μέσα από ένα επάγγελμα με τα παιδιά μπορεί να προσφέρει ενέργεια και ζωντάνια σε έναν επαγγελματία, πολύ συχνά ωστόσο μπορεί να τον γεμίζει με πολλές ανασφάλειες, αγωνίες και προβληματισμούς που αν δεν αντιμετωπιστούν μπορεί να τον οδηγήσουν στην απογοήτευση και την παραίτηση. Στόχος των ομάδων αυτών είναι να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν με αποτελεσματικό τρόπο, και φυσικά παίρνοντας οι ίδιοι ικανοποίηση, τις υπηρεσίες τους.

Related posts

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Σε κάθε περίπτωση η στήριξη και η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική πορεία...

Posted