Μαρία Ιωαννίδου, Ψυχολόγος Α.Π.Θ. – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

Πιστοποιημένη Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων
(Gestalt Institute of Cleveland)

Επιστημονική Συνεργάτης Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. – Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Πρόληψη

Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία

Related posts